تکه های شکسته لامپ سمی هستند

جیوه بر روی سیستم عصبی بدن و مغز تاثیر منفی دارد و موجب بروز اختلالاتی در این مراکز به ویژه در گروههای آسیب پذیر مانند کودکان می شود.

قطعات شکسته لامپها به ویژه انواع فلورسنت و مهتابی پس از شکستن موجب انتشار جیوه به داخل هوا شده و سمی می باشند.

نفوذ جیوه به محیط اطراف تهدیدی برای سلامت بدن می باشد و از این رو از دست زدن و تماس قطعات شکسته این گونه لامپها به شدت باید اجتناب شود.

بنابر همین گزارش ، لامپهای فلورسنت یک چهارم برق لامپهای دیگر انرژی مصرف می کنند و عمری در حدود ۱۰ برابر طولانی تر دارند اما از نظر انتشار جیوه پس از شکسته شدن بسیار خطرناک تر می باشند.

لازم به ذکر است که جیوه بر روی سیستم عصبی بدن و مغز تاثیر منفی دارد و موجب بروز اختلالاتی در این مراکز به ویژه در گروههای آسیب پذیر مانند کودکان می شود.

در عین حال میزان استانداردی برای وجود جیوه در لامپها نیست و در برخی از انواع آن حتی این میزان به چندین برابر حد مجاز نیز می رسد که این موضوع اهمیت خاصی دارد.

در ضمن از آنجایی که در بسیاری موارد این لامپها با افتادن از روی دیوار یا سقف می شکنند باید توجه داشته باشید که با دستکش آنها را بردارید و حتی الامکان از ماسک یا مانعی برای تنفس جریان هوای آلوده به جیوه استفاده کنید.